Få råd og vejledning i forbindelse med brandskade

Hos JP Forsikringsskader A/S tilbyder vi dig råd og vejledning, hvis din ejendom har været udsat for brandskade. Hvad enten det er dit hus, din virksomhed, dit landbrug eller dit sommerhus, der har været involveret i en brand, hjælper vi dig med at gøre brandskaden op og komme på fode igen. Vi sørger for, at du får en retfærdig erstatning for dit tab, og vi bistår dig i kommunikationen med forsikringsselskab og myndigheder.

Brandskade – hvad nu?

Hvis din ejendom har været udsat for brandskade, er der mange ting, du skal forholde dig til. Ikke nok med at du befinder dig i en sårbar situation, hvor du har mistet private ejendele og i værste fald er husvild, der venter dig også et omfattende arbejde i forhold til skadeopgørelse og kontakt til forsikringsselskab og myndigheder. Det er vigtigt at udarbejde en detaljeret skadeopgørelse efter en brandskade. Skadeopgørelsen danner nemlig grundlag for udregningen af den erstatning, du som forsikringstager har krav på. Når man laver en skadeopgørelse, kræver det en grundig gennemgang af bygningen. Det er vigtigt, at alle detaljer kommer med, så den efterfølgende mængde- og priskalkulation bliver korrekt. Dette er nemlig afgørende for, at du som skadelidt får den erstatning, du har krav på efter branden. Som privatperson kan det virke uoverskueligt at navigere i junglen af forsikringsregler og kompliceret kancellisprog. Dagsværdisikring, restværdierstatning og skadegradberetning er blot nogle af de begreber, du skal forholde dig til efter en brandskade. Det kan derfor være en god idé at søge professionel hjælp, hvis din ejendom har været udsat for brandskade. Professionelle rådgivere vil kunne hjælpe dig med kontakten til myndigheder og forsikringsselskab og sørge for, at du får den erstatning, du har krav på.

JP Forsikringsskader A/S tilbyder råd og vejledning i forbindelse med brandskade

JP Forsikringsskader A/S er et rådgivende ingeniørfirma med flere års erfaring inden for forsikringsskader – herunder håndtering af brandskader. Vi tilbyder råd og vejledning, hvis din ejendom har været udsat for brandskade, og vi hjælper dig med at lave en udførlig skadeopgørelse, så du kan få en rimelig erstatning for dit tab. Kontakt os på telefon 98 84 11 55 eller send en mail til jes@jph.dk, og hør mere om hvilken hjælp, vi kan tilbyde dig i forbindelse med en brandskade på din ejendom.       

Skriv et svar